Vyberte stránku

INFORMACE O KNÍŽCE

Knížka Nanotechnologie hrou je učební pomůcka vytvořená žákem pro žáky.

 

Co publikaci tvoří?

Publikace se sestává ze dvou verzí, ŽÁKOVSKÉ a UČITELSKÉ verze.

Vzhled obalu žákovské verze

Vzhled obalu učitelské verze

Obě verze pak obsahují 18 početních příkladů v TEORETICKÉ části a 24 listů k experimentům v PRAKTICKÉ části.

18

24

Proč kniha vznikla

Hlavním cílem práce bylo vytvořit kvalitní učební pomůcku, která by dokázala v osazenstvu žáků vyvolat a prohloubit zájem o nanotechnologie a zároveň vyhovovala jejich potřebám na straně jedné i potřebám učitelů na straně druhé.

Koncept práce byl stanoven tak, aby byla publikace pro žáky atraktivní a naučná. Toho se snaží dosáhnout svou propracovanou grafickou stránkou. Přebytečný a nepřehledný text je nahrazen symboly a obrázky všude tam, kde to bylo jen trochu možné. Jak již bylo zmíněno dříve, výukový materiál je interaktivní, proto se v textu vyskytují odkazy a QR kódy, jež odkazují na internetové zdroje sloužící k doplnění probíraného tématu.

Neméně důležitým záměrem bylo vytvoření přehledné a praktické učební pomůcky pro učitele. Práce je proto detailně strukturovaná, což je zvláště důležité v případě nutnosti dohledat zadání experimentu (příkladu), které zároveň v učitelské verzi obsahuje i řešení a vzorové odpovědi. Každá kapitola je také dostupná samostatně ke stažení na internetových stránkách.

Příklady i úlohy jsou modelované tak, aby vybízely žáky k aktivní iniciativě. Žáci jsou vedeni k tomu, aby se neobraceli s otázkami na učitele, ale naopak si informace sami dohledávali třeba na internetu. Zároveň se tak při hledání informací naučí rozeznat validní zdroj informací od zdroje nepřesného.

Z tohoto důvodu se budou muset často spoléhat při řešení úloh na své multifunkční mobilní telefony. Dotykový mobilní telefon vlastní drtivá většina mladistvých lidí. I v případě, že by někdo chytrým mobilním telefonem nedisponoval, jsou na školách často k dispozici alespoň tablety, které tuto úlohu mohou suplovat.

Jejich využití vůbec není jednostranné. Naopak, při řešení pracovních listů je poměrně rozsáhlé. Telefony se dají využít k mnoha dalším účelům. Dají se například využít jako kalkulačka při počítání příkladů. Při provádění experimentů žákům umožní nahrávat videa a pořizovat fotografie. To je klíčové hned v několika experimentech. V dalším pokusu se zase dá použít baterka, která je součástí mobilního telefonu, k prosvícení sklenice, atd.